Apie PLC

Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, trumpai – Pasaulio lietuvių centras (PLC), viešoji įstaiga įsteigta 1989 m. balandžio 26-29d. Kaune vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Tautinė aukštosios mokyklos koncepcija ir Kauno universitetas“. 1997 metais PLC reorganizuotas į pelno nesiekiančią organizaciją – viešąją įstaigą.

Pasaulio lietuvių centro leidybinė veikla – tai:

  • Monografijos
  • Kūrėjų darbų albumai
  • Poezija ir proza
  • Leidiniai nušviečiantys kultūrinius projektus
  • Žymių žmonių darbai, biografijos
  • Mokomoji literatūra
  • Informaciniai leidiniai, žinynai turistams