Didysis esperanto-lietuvių kalbų žodynas

Per 140 gyvavimo metų tarptautinė esperanto kalba pasiekė išsivysčiusių kalbųlygį: šios kalbos žodynas papildytas įvairių mokslo sričių terminais, ją galima naudoti ne tik paprastam bendravimui, bet ir mokslo tikslams. Paskutinė pagrindinio žodyno La Nova
Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto (sutrumpintai PIV) popierinė versija išspausdinta 2002 metais. Dabar šitą žodyną galima rasti internete: < vortaro.net > , ir tas žodynas yra pagrindinis šio Didžiojo esperanto-lietuvių kalbų žodyno šaltinis. Be to, kai kurie šakniniai žodžiai papildyti vediniais, kuriuos galima sudaryti pritaikant esperanto kalbos žodžių darybos taisykles.

Skaityti plačiau >>

Prekė yra sandėlyje

Price: 25.00 €

Loading Krepšelis atnaujinamas…

Mano gyvenimo kelionė

Autobiografinis ir nuotraukomis iliustruotas esperantininko pasakojimas apie savo gyvenimą, dalyvavimą aštuoniuose Pasauliniuose
Esperanto kongresuose, pažintines keliones po Europą bei Aziją. Priede − pluoštelis originalių rubajatų, dainų vertimų ir bibliografijos sąrašas.

Skaityti plačiau >>

Prekė yra sandėlyje

Price: 15.00 €

Loading Krepšelis atnaujinamas…

Lietuvių diaspora. Nuo Karaliaučiaus iki Čikagos

Antano Adomėno monografijoje „Lietuvių diaspora. Nuo Karaliaučiaus iki Čikagos“ nagrinėjama lietuviškumo kilmės šaknys, analizuojama jos vertybių konfigūracija. Knygoje nagrinėjamas susitelkimas išlaikyti lietuviškumo šaknis priverstinės emigracijos-tremties sąlygomis.

Skaityti >>

Prekė yra sandėlyje

Price: 20.00 €

Loading Krepšelis atnaujinamas…

Susitikim Kaune

Susitikime Kaune – tai žvilgsnis į Kauną per haiku akinius.

Skaityti >>

Prekė yra sandėlyje

Price: 15.00 €

Loading Krepšelis atnaujinamas…

Žydinčios Rasos

Dalia Poškienė, Žydinčios Rasos. Naujasis lankas, 2022

Skaityti plačiau >>

Prekė yra sandėlyje

Price: 10.00 €

Loading Krepšelis atnaujinamas…

Tautos kuriama Lietuva

Juozas Dingelis, Dalia Poškienė. Tautos kuriama Lietuva.  XXVII knygos mėgėjų draugija, Lietuvai pagražinti draugija, Pasaulio lietuvių centras, 2022

Skaityti plačiau >>

Prekė yra sandėlyje

Price: 20.00 €

Loading Krepšelis atnaujinamas…

Potyriai trys

Tai dviejų poezijos knygų autoriaus Povilo Ventos Kuprio pirmoji prozos knyga. Savita poetine kalba autorius lakoniškai pristato savo išgyvenimų, potyrių atspindžius, kurie vaizduoja autentiškas, patirtas ir išgyventas, išjaustas kasdienio gyvenimo akimirkas, trumpus filosofinius apmąstymus, žmogaus koegzistencines patirtis.

Skaityti plačiau >>

Prekė yra sandėlyje

Price: 15.00 €

Loading Krepšelis atnaujinamas…

Žiniuonės užrašai. Padėkime sau II d.

Ši Juditos Kaščiuškevičiūtės knyga „Žiniuonės užrašai. Padėkime sau“ II dalis yra pirmosios autorės knygos tęsinys. Judita dalijasi savo daugiau nei 45 metų praktine žolininkės, senovės medicinos, senųjų baltų švenčių ir apeigų žinovės patirtimi. Knygoje plačiai aprašoma žmogaus ir aplinkos, emocijų įtaka žmonių savijautai ir sveikatai. Autorė pateikia daug atsakymų į skaitytojų laiškus, sveikatos, savijautos, natūralių preparatų naudojimo savigydai klausimais.

Skaityti plačiau >>

Prekė yra sandėlyje

Price: 28.00 €

Loading Krepšelis atnaujinamas…

Nematoma kova

Ir jei tu, Kristaus pamiltasis brili ir mano skaitytojau, trokšti pasiekti tokių aukštumų, tau būtina iš anksto žinoti, kas gi sudaro krikščioniškąjį tobulumą ir kur jisai slypi. Tai labai svarbus klaisimas, nes jį aplenkdami ir nesužinoję atsakymo galime pasukti klystkeliu; nors iš pažiūros ir atrodytų, jog einame tobulumo keliu, galime pasukti visai kita kryptimi.

Skaityti plačiau >>

Prekė išparduota

Price: 15.00 €

Dvasinė Ramybė

Vytautas Steponas Vaičiūnas, Dvasinė Ramybė. 2021 m.

Susitikę prel. Vytauto Vaičiūno poezijoje ateinančius priešais, nenustebkime, kad jų kalba, kuria pasakoja apie tokius balsus, kokius girdi tik Poeto kūryboje, apie tokią laimę, kuri švyti DVASINĖJE RAMYBĖJE ir kuri pasilieka žmonių širdyse ir Dievo stebuklus kuriančioje saujoj…

Skaityti plačiau >>

Prekė išparduota

Price: 8.00 €

LoadingUpdating…